Medicinska produkter, AETERNA-blad, Industriblad, Brytbladsknivar

Svenska Rakbladsfabriken AB grundades 1917 och är numera Sveriges enda producerande rakbladsfabrik. Grundidén har alltid varit densamma -  att utveckla och leverera kvalitetsprodukter för skärning och rakning. Vår flexibla tillverkningsprocess skapar möjligheter att erbjuda specialtillverkade och unika produkter. Idag har vi kunder från hela världen och 85-90 procent av företagets omsättning exporteras.